"A musician cannot fail; it is a success to be one"

De gitaar is een zeer veelzijdig instrument en kom je dan ook in alle muziekstromingen tegen. Ruige rocksolo’s imiteren, klassieke stukken spelen, jazz en bluesimprovisaties, allemaal gitaar. Veel mensen denken dat je "op gevoel" en met een paar "grepen" er wel bent. Gitaarspelen is echter minstens net zo moeilijk als de meeste andere instrumenten. Wie zijn spel verder wil ontwikkelen, techniek wil verbeteren, akkoordsymbolen wil leren, noten en tabulatuur wil leren lezen etc, is toch gebaat bij goede begeleiding.

Mijn specialiteiten liggen in de pop, rock en blues muziek. Ik zal mijn doelstellingen aanpassen aan de doelstellingen en motivaties van de leerling, mits dit haalbaar is en binnen mijn vakgebied valt.

Elke leeftijdscategorie is welkom. Natuurlijk is het een feit dat kinderen de "fijn-motorische vaardigheden" sneller oppakken dan volwassenen, maar dat het misschien minder snel gaat wil zeker niet zeggen dat het nooit meer zal lukken, dus aarzel niet om het in ieder geval te proberen!

Lesinhoud
De hoofddoelstelling van mijn lessen is: de leerling begeleiden in een ontwikkeling naar een compleet, of althans completer, musicus, en hem/haar daarbij ‘muziekplezier’ verschaffen.
Omdat niet iedereen dezelfde interesses en doelstellingen heeft zijn de lessen voor iedereen anders. Bij leerlingen die een professionele loopbaan nastreven zal de ontwikkeling zeer belangrijk zijn, waarbij het speelplezier natuurlijk niet uit het oog verloren mag worden. Bij pure amateurs ligt het accent juist bij het speelplezier, waarbij de ontwikkeling minder belangrijk is.
De ene leerling wil graag rocksolo’s van Slash uitzoeken, de andere blueslicks van Stevie Ray Vaughan, en weer een andere wil op een Spaanse gitaar stukken gaan spelen. Het verloop van de lessen hangt dus sterk af van de voorkeuren van de leerling.

Allereerst ga ik kijken wat het niveau is waarop een leerling binnenkomt. Wat is zijn/haar spelniveau op dat moment, wat weet je op het gebied van theorie (toonladders etc), kun je noten lezen of werk je liever met tabs, heb je gevoel voor ritme enz. Aan de hand van dit soort vragen stel ik een lesplan op. De lesstof zal ik zo veel mogelijk op de leerling af stemmen.

In de lessen komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

Techniek: basis techniek, toonvorming, toonladders, licks en riffs, verschillende manieren van picking, sweeping, tapping, etc.
Begeleiden: akkoorden spelen, begrijpen en toepassen.
Soleren: improviseren over pop, rock en blues-schema's.
Ritme: ontwikkeling ritmegevoel, timing, groove, een ritme/pulse vast kunnen houden.
Sound: gebruik van effecten, instellingen op de versterker, etc.
Voorbereiding op toelating conservatorium (indien hier de ambitie bij ligt).

Theorie en solfège
Naast bovenstaande onderdelen zijn theorie- en solfège (gehoortraining) ook belangrijke onderdelen. solfège helpt je heel erg bij het spelen, uitzoeken en luisteren van muziek. Dit is belangrijk voor iedereen die met muziek bezig is, maar voor musici die een conservatoriumopleiding nastreven is het van groot belang dat je ook deze onderdelen beheerst.

Deze theorie en solfège zal ik zo veel mogelijk verwerken in de lessen. Echter, voor wie hier belang bij heeft, kunnen we hier ook complete lessen aan besteden. Hierin zullen we aandacht besteden aan intervallen, voortekens, toonladders, akkoorden, trappenleer, ritme/maatsoort en het analyseren van muziekstukken. Met name solfège vergt wel de nodige tijd en oefening.

Locatie
Ik geef de lessen bij mij thuis in Enschede aan de Leijdsweg.

Kosten
Soort les

Prive les - 30 minuten
Prive les - 45 minuten
Prive les - 60 minuten
Prijs per les

€17.50,-
€25.00,-
€35.00,-
Prijs per les (duo)

€10.00,- p.p.
€15.00,- p.p.
€20.00,- p.p.

Deze prijzen zijn exclusief BTW. Leerlingen tot 21 jaar zijn vrijgesteld van BTW.

Proefles
Het is uiteraard mogelijk om een proefles te volgen. Deze proefles dient ter kennismaking en om je een idee te geven hoe mijn gitaarlessen eruit zien en wat er zoal aan bod komt. Tijdens deze les kan ik tevens een inschatting maken van jou persoonlijke niveau en kunnen we een lesplan maken met oog op jou doelstellingen en verwachtingen. De proefles is geheel vrijblijvend en je zit nog nergens aan vast. Op deze manier kun je kijken of het wat voor je is. Als je (nog) geen gitaar hebt voor bij de proefles is dat geen probleem, ik heb eventueel een gitaar die je kunt gebruiken.
De kosten voor een proefles zijn 7,50 en deze les duurt ongeveer een half uur.

Wachtlijst
Update 10 feb 2021: Ik heb momenteel een leerlingenstop bij mijn prive-lespraktijk doordat ik vrij druk ben met mijn werkzaamheden op diverse muziekscholen. Ik werk daarom met een wachtlijst.

Voorwaarden
1. In- en uitschrijving: Een inschrijving vindt plaats door het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend in te leveren.

2. Cursusduur: De inschrijving geldt voor onbepaalde tijd. Bij opzegging door één of beide partijen wordt 1 kalendermaand opzegtermijn in acht genomen.

3. Lestijd / -dag: In overleg met de leerling(e) wordt aan het begin van ieder seizoen een vaste lesdag en lestijd afgesproken. Deze kunnen gedurende het seizoen indien nodig gewijzigd worden.

4. Vakanties: De vakanties en feestdagen komen overeen met die van het basis en middelbaar onderwijs (regio noord), tenzij hierin afgeweken wordt in overleg met de docent.

5. Afwezigheid: Het verzuim van lessen door de leerling(e) geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het lesgeld. Als de leerling minimaal 24 uur van te voren afzegt kan de les verzet worden mits dit past in de planning van de docent (de docent zal een alternatieve lesdag/tijd voorstellen). Als de leerling later, d.w.z. binnen 48 uur, afzegt of er is geen mogelijkheid tot verzetten van de les, dan blijft de leerling lesgeld verschuldigd. Indien de leerling(e) door ziekte of ongeval van de docent een lest mist wordt deze op een nader afgesproken lesdag ingehaald. Indien dit niet mogelijk is zal deze gemiste les niet worden gefactureerd.

6. Betaling: Aan het einde van de maand wordt een factuur verstuurd. In vakanties en op feestdagen worden geen lessen in rekening gebracht, tenzij er op deze dagen (in overleg) wel lessen hebben plaatsgevonden.

7. Instrumenten: Van de leerlingen wordt verwacht dat zij beschikking over een eigen instrument zodat er naast de lessen thuis gestudeerd kan worden. De aanschaf van studieboeken is voor de rekening van de leerling(e).

Muziekscholen
Naast mijn individuele lessen ben ik werkzaam voor Kaliber Kunstenschool (locatie Enschede), het Muziek Onderwijs Centrum in Holten en de Muziekschool Rijssen. Meer informatie over deze muziekscholen is te vinden op www.kaliberkunstenschool.nl, www.mocholten.nl en www.muziekschool-rijssen.nl.